latogatoi_szabalyzat_header_0

Látogatói szabályzat

A látogatás előtt kérjük, olvassa el!

Ön a füzérradványi Károlyi-kastélyba történő belépésével elfogadja a házirendben foglalt szabályokat.

A kastély és parkja a magyar állam tulajdona, műemlék, ezért kérjük óvjuk együtt értékeinket!

Intézményünk biztonsági őröket alkalmaz az 1997. évi CLIX. törvény és a 27/1998. (VI. 10.) BM. rendelet alapján.

 • Köszöntjük a füzérradványi Károlyi-kastélyban.

A megújult, nagy múltú kastély és annak környezete közös kulturális és természeti értékünk, ezért kérjük látogatása előtt figyelmesen olvassa el házirendünket.

A biztonságos látogatás érdekében kérjük, tartsa be az alábbi szabályokat:

 • A kastély parkjában mindenki saját felelősségére tartózkodhat. Erős szélben, viharban a parkban tartózkodni TILOS!
 • A kastélypark műemlékvédelem alatt álló, történelmi parklétesítmény. Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.
 • Védett természeti területeken a közösségi események, valamint a járművel történő közlekedés – az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó (külön jogszabályokban erre feljogosított) személyek járművei kivételével – engedélyéhez kötött.
 • Az arborétum jegyváltás nélkül, nyitvatartási időben szabadon látogatható. A kastélypark oly módon vehető igénybe, hogy az a többi látogatót, valamint a kastély villaépület lakóit ne veszélyeztesse vagy zavarja, továbbá a létesítményeket, berendezéseket és az építményeket ne szennyezze be, illetve más módon ne károsítsa.
 • Az arborétumban tilos:
  • szemetet vagy tárgyakat lerakni,
  • hulladékot, papírt, dobozokat vagy csomagolóanyagot és göngyöleget eldobni,
  • a kerítéseket tornázáshoz vagy mászáshoz használni,
  • az építményekre vagy egyéb berendezésekre felmászni,
  • tűzrakó helyeket (pl. grillezéshez vagy főzéshez) kialakítani vagy fenntartani, grillező vagy főző eszközöket üzemeltetni, valamint táborozni.
 • Az arborétum területén kutyák sétáltatása megengedett, de csak pórázzal.
 • A kastély épületébe kutyákat behozni tilos
 • Ügyeljenek személyes értéktárgyaikra, az elhagyott személyes tárgyaikért felelősséget nem vállalunk!
 • Érvényes jegy birtokában fényképezés és videó készítése megengedett.
 • A kastélyparkban dohányozni csak az arra kijelölt területen lehetséges.
 • A kiskorúakra a felügyelő személyeknek kell gondoskodniuk a jelen látogatási házirendben foglalt előírások és tilalmak betartásáról. Jelen látogatási házirend előírásai és tilalmai nem mentesít olyan cselekmények és mulasztások esetében, amelyeket más törvényi szabályozás (pl. erdőtörvény pihenőterületekről erdőterületen) már előír vagy tilt. A parkot és a kastélyt felügyelő személyzet utasításait – a jelen látogatási házirend értelmében – be kell tartani.
 • A kiállítóterek látogatásához és szolgáltatásaink igénybevételéhez belépőjeggyel kell rendelkezni, amelyet a kiállítótérbe való belépés előtt munkatársunk érvényesít. A megvásárolt jegy a vásárlás napján – nyitvatartási időben – egyszeri belépésre használható fel. Kérjük, jegyét őrizze meg a látogatás végéig.
 • Jegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.
 • A kiállítóteret, az időszakos kiállításokat, a kastélykertet és a rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.
 • Kedvezményes belépőjegy vásárlásához kérjük az erre feljogosító igazolványát tartsa magánál és a pénztárnál mutassa fel. Ennek hiányában kedvezményes belépőjegyet nem áll módunkban kiadni.
 • A ruhatár használata kötelező műtárgyvédelmi okokból. Nem vihető be a kiállítótérbe 30×30 cm-nél nagyobb méretű bármilyen táska és csomag, háton viselt hátizsák és hátitáska – mérettől függetlenül –, valamint esernyő, esőkabát és levetett kabát. Értékeit elhelyezheti az ingyenesen használható ruhatárban. A ruhatárban hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk
 • A műtárgyak és a látogatók biztonsága érdekében a kiállítás területén biztonsági kamerarendszer működik a hatályos adatvédelmi törvény alapján, saját adatvédelmi szabályzat szerint. A kiállítóterek, műtárgyak őrzését teremőrök végzik, biztonsági őrök segítségével.
 • A kastélyegyüttes területére alkoholos befolyásoltság, illetve más bódító szerek hatása alatt álló, valamint hiányos öltözetű látogató belépése tilos, még érvényes belépőjegy birtokában is.
 • Tilos fegyvert vagy annak látszó tárgyat, szúró- és vágóeszközt, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre vagy a műtárgyakra veszélyes tárgyat vagy anyagot a kastélyegyüttes területére bevinni. (Amennyiben egészségileg indokolt, folyadék bevihető, kizárólag egy darab max. 0,5 literes palackban.)
 • A kiállítótérben tilos az ablakpárkányra felülni, továbbá a lépcsőt rendeltetésétől eltérően használni.
 • A kastély területére a látogatóknak tilos behajtani személy- és tehergépjárművel, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, robogóval és egyéb fel nem sorolt, közlekedésre alkalmas eszközzel (kivéve mozgáskorlátozott személyt szállító jármű engedéllyel). Kerékpárral, rollerrel érkező látogatók a kastélyegyüttes területén, a kijelölt helyen (parkolóban) helyezhetik el kerékpárjaikat, rollereiket. A kastélyegyüttes területén a kerékpározás nem megengedett.
 • FÉNYKÉPEZÉS, VIDEÓZÁS: A fényképek kizárólag személyes célokra használhatóak, kereskedelmi forgalomba nem hozhatóak. (Az esküvői fotózás külön díj ellenében, előre egyeztetett módon és időben vehető igénybe.) Kérjük, a fotózást úgy végezze, hogy azzal mások látogatását ne zavarja!
 • MOBILTELEFON: Kérjük, legyen tekintettel másokra. A kastélyegyüttes területén halkítsa le mobiltelefonját és beszélgetésével ne zavarja a többi látogatót! Telefonálni, zenét hallgatni csak kihangosítás nélkül, fülhallgatóval lehetséges.
 • CSOPORTOS LÁTOGATÁS: Kiállításainkon kizárólag múzeumunk képzett tárlatvezetői tarthatnak tárlatvezetést (kivéve az igazgatói engedéllyel rendelkező idegenvezetőket). A csoportvezetőt, kísérő tanárt, illetve szülőt (valamint eseti külön engedéllyel rendelkező külső tárlatvezetőt) terheli a felelősség, hogy csoportja minden tagja betartsa a házirendben foglaltakat.
 • ZÁRÁSI REND: A jegypénztár a mindenkori nyitvatartási idő vége előtt 60 perccel zár. A kombinált jegyek megvásárlásánál kérjük, vegye figyelembe a nyitvatartási időt!
 • DOHÁNYZÁS: A kastély épületeiben tilos a dohányzás! Nem megengedett az elektromos cigaretta használata sem. A díszudvar és a kastélypark teljes területén a dohányzás (beleértve az elektromos cigaretta használatát) csak az arra kijelölt helyen megengedett.
 • KASTÉLYKERT, DÍSZUDVAR: A kastélykertben található tóban fürdeni, horgászni tilos! A kastélykert szobraira, műtárgyaira felmászni tilos!
 • Rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles betartani a Károlyi-kastély dolgozóinak utasításait.
 • Elveszett tárgyakért felelősséget nem vállalunk!

A Károlyi-kastély fenntartja a jogot, hogy a látogatási rendet be nem tartó személyektől és csoportoktól az intézmény látogatásának lehetőségét megvonja. Az a látogató, aki a jelen látogatási rendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből és ellene hatósági eljárás indítható. A látogatási rend megszegéséből fakadó károkért a látogatási rendet megszegő vagy a látogatási rendet megszegő személyért felelős személy felel.

Köszönjük szíves együttműködésüket!