Rozvoj kaštieľa Károlyiovcov vo Füzérradványi, zameraný na rozšírenie funkcií na účely cestovného ruchu

Identifikátor projektu: GINOP-7.1.1.-15-2015-0008 Výška dotácie: GINOP: 1.723.500.000 HUF, vlastné zdroje: 1.399.665.017 HUF

V rámci Národného programu kaštieľov a Národného programu hradov, pod koordináciou Spoločnosti na ochranu a rozvoj národného dedičstva, nezisková s.r.o. (NÖF), vďaka zdrojom poskytnutým vládou Maďarska a Európskou úniou, v rámci Operatívneho programu rozvoja hospodárstva a inovácie bola obnovená hlavná budova a park kaštieľa Károlyiovcov vo Füzérradványi.

Projekt s názvom „Rozvoj kaštieľa Károlyiovcov vo Füzérradványi, zameraný na rozšírenie funkcií na účely cestovného ruchu” bol realizovaný zo zdrojov Európskej únie vo výške 1.723.500.000 forintov (GINOP-7.1.1-15-2015-00007) a z vlastných zdrojovvo výške 1.399.665.017 forintov, v rokoch 2018 – 2021.