PREHLIADKA PARKU

PREHLIADKA PARKU SO SPRIEVODCOM

Park kaštieľa so svojimi stáročnými platanmi, mohutnými lipami, ľaliovníkom tulipánokvetým a dubmi letnými stĺpovitými je jednou z historických záhrad s najunikátnejšou klímou a atmosférou v Maďarsku. V záhrade kaštieľa sa môžete zúčastniť prehliadky so sprievodcom, na ktorú návštevníkov srdečne pozývame. 

Prehliadky parku so sprievodcom: od utorka do nedele so začiatkom o 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hodine. Na základe predchádzajúcej dohody je možné začať prehliadku aj v inom termíne.

 

OTVÁRACIA DOBA: 

Zimná otváracia doba: 8.00 – 18.00 hod. (od 31. októbra)

Letná otváracia doba: 07.00 – 20.00 hod. (od 1. apríla)

 

Prehliadky parku so sprievodcom sa uskutočňujú od utorka do nedele o 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hodine. 

Na základe predchádzajúcej dohody je možné začať prehliadku aj v inom termíne: 06/70/902-3212. 

Rezervácia individuálnych termínov je možná do piatka 12:00 hodiny. 

Ceny vstupeniek: 

Dospelí: 1750.- HUF/osoba 

Študenti a dôchodcovia: 900.- HUF/osoba